Πολεμική Αεροπορία - 2ο ΚΕΠ -
Ιανουάριος 2017

Αναρτήθηκε από steelmaxenergy 11/01/2017 0 Σχόλιο(α) Εταιρικά Νέα,

Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος αδιάλειπτης παροχής ενέργειας (UPS)

 

Η STEELMAXenergy ολοκλήρωσε με επιτυχία την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος αδιάλειπτης παροχής ενέργειας (UPS) που υποστηρίζει την αδιάκοπη λειτουργία του Κέντρου στην Πάρνηθα. Η εγκατάσταση περιλαμβάνει ένα UPS της EAST GROUP CO LTD με ισχύ 400KVA / 360KW και 50 μπαταρίες VRLA 12V / 270Ah σε ειδικό αντισειμικό βάθρο (rack). Κατά την υλοποίηση του έργου, εγκαταστάθηκαν επίσης, νέο σύστημα εισόδου - εξόδου, σύστημα bypass και νέος Γενικός Πίνακας, ο οποίος σχεδιάστηκε, διαστασιοποιήθηκε και κατασκευάστηκε από τη STEELMAXenergy.

Η διαδικασία αντικατάστασης του UPS και των συσσωρευτών πραγματοποιήθηκε χωρίς διακοπή ή παρεμβολή στη λειτουργία της μονάδας σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα και προδιαγραφές του Πελάτη και λαμβάνοντας υπόψη την κρίσιμη φύση των φορτίων που τροφοσοτούνται από το σύστημα αδιάλειπτης τροφοδοσίας. Στη διάρκεια της εγκατάστασης χεησιμοποιήθηκε ένα UPS με ισχύ 200KVA σε παράλληλη σύνδεση, από το απόθεμα UPS που STEELMAXenergy διαθέτει προς ενοικίαση.