Διαμόρφωση Μετάλλων

  1. Αρχική
  2. ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ
  3. Επεξεργασία Μετάλλου
  4. Διαμόρφωση Μετάλλων
Διαμόρφωση Μετάλλων

Στη STEELMAXenergy, διαθέτοντας εξοπλισμό όπως CNC στράτζες, ψαλίδια, οριζόντιες στράτζες, υδραυλικές πρέσες, κρουστικές πρέσες, CNC τσάκες, και μηχανές διαμόρφωσης προφίλ και ελασμάτων, επεξεργαζόμαστε ποιοτικά και αποδοτικά όλες τις εργασίες κοπής και διαμόρφωσης μετάλλου.