Αντιδιαβρωτική Προστασία

  1. Αρχική
  2. ΤΟΜΕΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ
  3. Επεξεργασία Μετάλλου
  4. Αντιδιαβρωτική Προστασία
Αντιδιαβρωτική Προστασία

Η αντιδιαβρωτική προστασία είναι τα λεπτά στρώματα επικαλυπτικού υλικού, που εναποτίθενται ή εφαρμόζονται σε μια επιφάνεια οποιουδήποτε αντικειμένου, κυρίως για να βελτιωθούν οι κρίσιμες ιδιότητές του και να δημιουργήσουν ένα προστατευτικό και ανθεκτικό φράγμα που θα αντέξει στις σκληρές συνθήκες του περιβάλλοντος.

 

Η βιομηχανική αντιδιαβρωτική προστασία είναι ένα υγρό σύστημα βαφής ή μια μεταλλική ή θερμοπλαστική επικάλυψη που διακρίνεται για τις προστατευτικές της και όχι για τις αισθητικές της ιδιότητες, αν και μπορεί να παρέχει και τα δύο. Η συνηθέστερη χρήση αντιδιαβρωτικής προστασίας είναι για τον έλεγχο της διάβρωσης του χάλυβα ή του σκυροδέματος.

 

Η πιο γνωστή διαδικασία διάβρωσης είναι η διάβρωση του οξυγόνου, στην οποία ο σίδηρος ή ο χάλυβας μετατρέπονται σε σκουριά όταν εκτίθενται στο ατμοσφαιρικό αέρα και την υγρασία. Η επαφή με οξέα και άλλες χημικές ουσίες οδηγεί επίσης στη διάβρωση των μετάλλων. Υπό ορισμένες συνθήκες, η διάβρωση μπορεί επίσης να προκληθεί από βακτήρια, όπως για παράδειγμα σε υπόγειους σωλήνες και σε υγρά και ζεστά περιβάλλοντα.

 

Έπιπλα εξωτερικού χώρου, φωτιστικά, μεταλλικά φύλλα για την αποθήκευση τροφίμων σε ψυκτικούς χώρους αποθήκευσης, αρχιτεκτονικά στοιχεία, αγωγοί πόσιμου νερού και αποχέτευσης, αγωγοί καλωδίων, στοιχεία για πισίνες, ναυτιλιακός τομέας ή υπεράκτιες εγκαταστάσεις έχουν όλα ένα κοινό στοιχείο: Χρειάζονται αποτελεσματική και ανθεκτική προστασία από τη διάβρωση.

 

Η εφαρμογή της βιομηχανικής αντιδιαβρωτικής προστασίας γίνεται με ειδικές μηχανές βαφής (airless sprayers)  αν πρόκειται για υγρά συστήματα βαφής είτε με θερμικό ψεκασμό (flame spray) μεταλλικών, κεραμικών ή θερμοπλαστικών πολυμερών υλικών.

 

Η STEELMAXenergy παρέχει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών  βιομηχανικής αντιδιαβρωτικής προστασίας που περιλαμβάνει:

Αντιδιαβρωτική Προστασία