Ανθρώπινο Δυναμικό

Ανθρώπινο Δυναμικό

Η STEELMAXenergy είναι σε θέση να επιτύχει υψηλούς στόχους, αφενός βασισμένη στο σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό της, αφετέρου θέτοντας το προσωπικό της αποκλειστικά ως προτεραιότητα και θεωρώντας τους εργαζομένους της ως το σημαντικότερο κεφάλαιό της.

 

 

Η εταιρία εστιάζει στη δημιουργία ενός σύγχρονου και παραγωγικού εργασιακού περιβάλλοντος. Δημιουργήσαμε συνθήκες εμπιστοσύνης όπου κάθε έργο αποτελεί συλλογική δράση στην οποία κυριαρχούν η ευθύνη, η αξιοπιστία και το ομαδικό πνεύμα. Η εταιρία μας συνεργάζεται με εξωτερικούς εξουσιοδοτημένους επισήμους αντιπροσώπους και υπεργολάβους υπηρεσιών. Οι μηχανικοί, οι τεχνικοί, οι πωλητές και οι υπάλληλοι της διοίκησης είναι αφοσιωμένοι στη προσφορά των υπηρεσιών τους σε όλους τους συνεργάτες της STEELMAXenergy.