Κατασκευή Ηλεκτρικών Πινάκων

 1. Αρχική
 2. ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
 3. Κατασκευή Ηλεκτρικών Πινάκων
Κατασκευή Ηλεκτρικών Πινάκων

Η ορθή και σύμφωνη με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές, κατασκευή και καλωδίωση του ηλεκτρικού Πίνακα, τύπου ερμαρίου ή πεδίου, αποτελούν αδιαπραγμάτευτο κανόνα για τη STEELMAXenergy διότι τόσο ο έλεγχος και  η ποιότητα της ενέργειας όσο και η προστασία της εγκατάστασης, των συσκευών και ιδιαιτέρως των χρηστών, την προϋποθέτουν.

 

Στις εγκαταστάσεις της STEELMAXenergy  κατασκευάζονται ηλεκτρικοί πίνακες:

 • Διανομής ισχύος
 • Εκκίνησης και ελέγχου κινητήρων  MCCs
 • Μεταγωγής ΔΕΗ-Γεννητριών
 • Αυτοματισμού
 • Αντιστάθμισης άεργου ισχύος
 • Φωτοβολταϊκών
 • Φωτισμού
 • Πίλλαρ οδοφωτισμού

 

Οι πίνακες παραδίδονται πλήρως καλωδιωμένοι, με όλα τα απαραίτητα μικροϋλικά σύνδεσης και αφού έχουν υποστεί με επιτυχία τις απαραίτητες δοκιμές σειράς που πραγματοποιούνται με διακριβωμένα όργανα, όπως αυτές προβλέπονται από τα διεθνή πρότυπα IEC61439-1 & 2.

 

Η τοποθέτηση των μέσων προστασίας και ελέγχου εντός του πίνακα και η καλωδίωση τους ακολουθεί τον απαιτούμενο  σε περιβάλλον SeeElectrical σχεδιασμό.

 

Η πιστοποίηση κατά ISO 9001:2008  Διαχείρισης ποιότητας, ISO 18001:2007, Υγιεινής και Ασφάλειας στην εργασία,  καθώς επίσης ISO 14001:2004 εφαρμογής συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ολοκληρώνουν την άρτια κατασκευή.

 

O Τομέας Μεταλλικών Κατασκευών της STEELMAXenergy κατασκευάζει μία ευρεία γκάμα Μεταλλικών Ερμαρίων για ηλεκτρικούς πίνακες