Εξυπηρέτηση Πελατών

Εξυπηρέτηση Πελατών

Εστιάζοντας στην αποτελεσματική και άμεση υποστήριξη, οι τομείς δραστηριότητας της διεύθυνσης εξυπηρέτησης πελατών είναι:

 

 

Άμεση επικοινωνία μέσω τηλεφώνου (helpdesk) για οποιοδήποτε πρόβλημα ή τεχνική ερώτηση

 

 

 

AppsΣχεδιασμός και εκτέλεση αυτοψιών

 

 

 

AppsΣχεδιασμός και εκτέλεση εργασιών εγκατάστασης

 

 

 

Apps Εφαρμογή προληπτικών προγραμμάτων συντήρησης, (ακόμη και 24h-365 ημέρες το χρόνο), σύμφωνα με τις απαιτήσεις κάθε πελάτη

 

 

 

AppsΑπομακρυσμένη διαχείριση του εξοπλισμού μέσω ειδικού Α/Α, σύμφωνα με τις απαιτήσεις κάθε πελάτη

 

 

 

Apps Άμεση αποκατάσταση πιθανών τεχνικών ζητημάτων, καθώς και διάθεση κατάλληλου εξοπλισμού Η/Π για άμεση επίλυση ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΩΝ καταστάσεων

 

 

 

Apps Προγραμματισμός και λεπτομερής παρακολούθηση των προσφερόμενων υπηρεσιών από τα εξουσιοδοτημένα κέντρα υποστήριξης «ASC» και των εξουσιοδοτημένων επίσημων αντιπροσώπων μας

 

 

 

Η αξιόπιστη συντήρηση και τεχνική υποστήριξη προσφέρει στον τελικό χρήστη – πελάτη:

 

 

Apps Οικονομίες κλίμακας

 

 

 

Apps Aποτελεσματική λειτουργία του εξοπλισμού στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο και ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο και το κόστος που συνδέονται από τις διακοπές λόγω βλάβης

 

 

 

Apps Μείωση του απαιτουμένου χρόνου για την επίλυση τεχνικών προβλημάτων

 

 

 

Apps Λύσεις που συμβάλλουν στην κερδοφορία των επενδύσεων

 

 

 

Apps Αξιοπιστία της παραγωγικότητας του τελικού χρήστη σε ΚΡΙΣΙΜΕΣ καταστάσεις

 

 

 

AppsΆμεση διάθεση εξειδικευμένων ανορθωτικών τηλεπικοινωνιακών συστημάτων 48V DC, UPS, καθώς και Η/Ζευγών σε επείγουσες καταστάσεις