Υπηρεσίες & Υποστήριξη

Υπηρεσίες & Υποστήριξη

Apps    Επενδύουμε στις παρεχόμενες υπηρεσίες και στην τεχνική υποστήριξη  

 

 

Η STEELMAXenegy διαθέτει διεύθυνση εξυπηρέτησης πελατών / υπηρεσιών με ξεχωριστά τεχνικά τμήματα για κάθε ένα από τους τομείς που δραστηριοποιείται, στελεχωμένα με εξειδικευμένο προσωπικό, καθώς και επαρκή ποσότητα ανταλλακτικών και για όλα τα είδη εξοπλισμού και μοντέλων. Όλοι οι τεχνικοί των τμημάτων εκπαιδεύονται σε τακτά χρονικά διαστήματα από ξένους ειδικούς του κάθε τομέα προκειμένου να παραμένουν πλήρως ενημερωμένοι στις τελευταίες εξελίξεις για κάθε προϊόν. Προκειμένου να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει κάθε είδους τεχνικό πρόβλημα, η εταιρεία μας συνεργάζεται με εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους και υπεργολάβους σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια.

 

Έντεκα (11) πλήρως εξοπλισμένα Εξουσιοδοτημένα Κέντρα Υποστήριξης (ASC)  λειτουργούν σε όλη την Ελλάδα.