Ηλεκτρικοί Πίνακες

  1. Αρχική
  2. Τομέας Ενέργειας
  3. Συστήματα Ενέργειας
  4. Ηλεκτρικοί Πίνακες
Ηλεκτρικοί Πίνακες

Στη STEELMAXenergy διαθέτουμε ένα εξειδικευμένο τμήμα Κατασκευής Ηλεκτρικών Πινάκων εξοπλισμένο με τα κατάλληλα μηχανήματα και εργαλεία για να καλύπτει όλες τις σύγχρονες ανάγκες σας.

 

Το προσωπικό μας, που αποτελείται από μηχανικούς, σχεδιαστές και ηλεκτροτεχνίτες, διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία για την άρτια κατασκευή των πινάκων σας.

 

Με ιδιαίτερη αφοσίωση στην εξυπηρέτηση σας, η STEELMAXenergy παρέχει υπηρεσίες σχεδιασμού, προμήθειας, εγκατάστασης, και συντήρησης ηλεκτρικών πινάκων χαμηλής τάσης σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 61439-1.

 

Οι πίνακες της STEELMAXenergy αποτελούνται από ερμάρια ή πεδία ανάλογα με τις απαιτήσεις της ηλεκτρολογικής σας εγκατάστασης και διακρίνονται σε:

  • Πίνακες Διανομής και Φωτισμού
  • Πίνακες Εκκίνησης και Ελέγχου Κινητήρων
  • Πίνακες Αντιστάθμισης Άεργης Ισχύος
  • Πίνακες Εφαρμογών Κυκλωμάτων Συνεχούς Ρεύματος
  • Πίνακες Αυτοματισμού
  • Pillars

 

Παρέχουμε υπηρεσίες κατασκευής πινάκων για κατασκευαστικές εταιρίες, εταιρίες κατασκευής μηχανημάτων και συστημάτων αυτοματισμού, εργοστάσια, εταιρίες τηλεπικοινωνιών, ξενοδοχεία και τράπεζες.

 

Η συνεργασία μας με κορυφαίους προμηθευτές ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (ΑΒΒ, SCHNEIDER ELECTRIC, ΑEG, LEGRAND) εξασφαλίζει υψηλή ποιότητα και ανώτερη απόδοση σε όλα τα προϊόντα μας.

 

Παράλληλα με την κατασκευή ηλεκτρικών πινάκων, παρέχουμε ένα ευρύ φάσμα Μεταλλικών Ερμαρίων και Ικριώματα Συσσωρευτών.

 

Στη STEELMAXenergy θα βρείτε τον κατάλληλο και αξιόπιστο συνεργάτη για να σάς προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε κάθε σας ανάγκη.