Ηλεκτρικοί Πίνακες

  1. Αρχική
  2. Τομέας Ενέργειας
  3. Προϊόντα Ενέργειας
  4. Ηλεκτρικοί Πίνακες
Ηλεκτρικοί Πίνακες

Οι πίνακες της STEELMAXenergy αποτελούνται από ερμάρια ή πεδία ανάλογα με τις απαιτήσεις της ηλεκτρολογικής σας εγκατάστασης και διακρίνονται σε:

  • Πίνακες Διανομής και Φωτισμού
  • Πίνακες Εκκίνησης και Ελέγχου Κινητήρων
  • Πίνακες Αντιστάθμισης Άεργης Ισχύος
  • Πίνακες Εφαρμογών Κυκλωμάτων Συνεχούς Ρεύματος
  • Πίνακες Αυτοματισμού
  • Pillars

 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ STEELMAXenergy

 

Η ορθή και, σύμφωνη με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές, κατασκευή και καλωδίωση του ηλεκτρικού Πίνακα, τύπου ερμαρίου ή πεδίου, στο κτήριο και στη βιομηχανία, αποτελούν αδιαπραγμάτευτο κανόνα για την STEELMAXenergy, διότι τόσο ο έλεγχος και η ποιότητα της ενέργειας όσο και η προστασία της εγκατάστασης, των συσκευών και, ιδιαιτέρως, των χρηστών, τις προϋποθέτουν.

 

Η μεταλλική κατασκευή της STEELMAXenergy χαρακτηρίζεται από στιβαρότητα, άψογη αισθητική, εργονομία λόγω της  ευκολίας συνδέσεως των καλωδίων εισόδου και εξόδου, άνεση, η οποία διασφαλίζεται από την κατά 20%, τουλάχιστον, επεκτασιμότητα του πίνακα και ευελιξία στην διαστασιολόγηση ενώ ο ζητούμενος βαθμός προστασίας (ΙΡ) και η αντοχή σε μηχανικές κρούσεις (ΙΚ) λαμβάνονται πάντοτε υπόψη.

 

Η τοποθέτηση των μέσων προστασίας και ελέγχου εντός του πίνακα και η καλωδίωσή τους ακολουθεί τον απαιτούμενο σε περιβάλλον See Electrical σχεδιασμό.

 

Τα προγράμματα των οίκων των βασικών προμηθευτών μας, το DOC της ΑΒΒ, το XLPRO Calcul της Legrand και το EcoStruxure Power Design της Schneider Electric, χρησιμοποιούνται ως εργαλεία για την ορθή διαστασιολόγηση των αγωγών και των μέσων προστασίας (IEC 60947-2), βάσει της μελέτης βραχυκυκλώσεως (IEC 60909) που είμαστε σε θέση να εκπονήσουμε (IEC 60364-4-43).

 

Οι πίνακες παραδίδονται πλήρως καλωδιωμένοι, με όλα τα απαραίτητα μικροϋλικά σύνδεσης και αφού έχουν υποστεί με επιτυχία τις απαραίτητες δοκιμές σειράς, όπως αυτές προβλέπονται από τα διεθνή πρότυπα IEC 61439-1 και 2.

 

 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

 

Εκτός των ιδιοκατασκευών της STEELMAXenergy, παρέχουμε στους πελάτες μας τυποποιημένους ηλεκτρικούς πίνακες των προμηθευτριών εταιρειών ηλεκτρολογικού υλικού. Ενδεικτικά αναφέρουμε τους επίτοιχους και ενδοδαπέδιους πίνακες διανομής και κινήσεως Gemini και ArTu της ΑΒΒ, Prisma και Spacial της Schneider Electric, Eldon, MCS και Mas της ELFA-AEG.

 

 

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΗΣ ΙΣΧΥΟΣ

 

Στην STEELMAXenergy κατασκευάζουμε Πίνακες Αντιστάθμισης Ισχύος (Πίνακες Πυκνωτών)

 

Στην εποχή μας έχουν αυξηθεί οι απαιτήσεις για την ποιότητα ισχύος του δικτύου, τόσο στην βιομηχανία όσο και στο κτήριο. Εκτός του προβλήματος του υπολογισμού της αέργου ισχύος, το οποίο μπορούμε να αντιμετωπίσουμε με την εκπόνηση της σχετικής μελέτης, τα δίκτυα καταπονούνται από αρμονικές, βυθίσεις και υποτάσεις - υπερτάσεις.

 

Τί επιτυγχάνουμε με την Αντιστάθμιση; Εκτός από τα οικονομικά οφέλη που συνεπάγεται η μείωση του λογαριασμού του ρεύματος, οι πυκνωτές με την άεργο ισχύ που παράγουν και την διοχετεύουν στο δίκτυο, εξασφαλίζουν μειωμένες διατομές των αγωγών καλωδίων, βελτιωμένους συντελεστές απόδοσης των κινητήρων και μείωση στην πτώση τάσης της εγκατάστασης και στην ονομαστική ένταση των διακοπτικών μέσων.

 

Στην STEELMAXenergy κατασκευάζουμε επίσης, Πίνακες με στραγγαλιστικά πηνία, όταν η ισχύς των μη γραμμικών φορτίων είναι μεγαλύτερη του 15% της συνολικής ισχύος της εγκατάστασης και Πίνακες με ενεργά φίλτρα απορρόφησης αρμονικών όταν η ισχύς των μη γραμμικών φορτίων είναι μεγαλύτερη του 50% της συνολικής ισχύος.