Μεταλλικοί Ηλεκτρικοί Πίνακες & Καμπίνες

  1. Αρχική
  2. Τομέας Ενέργειας
  3. Συστήματα Ενέργειας
  4. Μεταλλικοί Ηλεκτρικοί Πίνακες & Καμπίνες
Μεταλλικοί Ηλεκτρικοί Πίνακες & Καμπίνες

ΚΑΜΠΙΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

Κατασκευάζουμε διάφορους τύπους καμπινών για εσωτερική χρήση καθώς και τα σχετικά μέρη τους. Οι διαστάσεις ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τους κανονισμούς ETSI και 19''. Διατίθενται επίσης ερμάρια με ειδικά ανοίγματα αέρα με ή χωρίς πόρτες καθώς και προσαρμοσμένες καμπίνες EMC.

 

ΚΑΜΠΙΝΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

Παρέχουμε διάφορους τύπους καμπινών για λειτουργία σε ακραίες καιρικές συνθήκες σύμφωνα με τον κανονισμό ETSI 300 019-1-4, Παράρτημα Α1. Διατίθενται αντι-βανδαλιστικές και αντισεισμικές καμπίνες με εξαιρετική συμπεριφορά στις καιρικές συνθήκες (βαθμός προστασίας IP55 έως IP66) για μέγιστη ποιότητα σε ένα εχθρικό και δυσμενές περιβάλλον.

 

19” / 21” ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ

Κατασκευάζουμε διάφορου τύπους ικριωμάτων, όπως επιδαπέδια, επίτοιχα και ανοικτού τύπου. Υπάρχει δυνατότητα διαφοροποίησης των διατάσεων «U» σύμφωνα με τους κανονισμούς ETSI και 19''. Επίσης διατίθενται ικριώματα με ειδικές διατάξεις κλιματισμού καθώς και με τηλεφωνικούς κατανεμητές.

 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

Διατίθενται διάφοροι τύποι μεταλλικων πινάκων, όπως πίνακες τύπου ερμαρίου για επιδαπέδια, επίτοιχη ή χωτευτή τοποθέτηση, πίνακες τύπου πεδίου (μέσης & χαμηλης τάσης) και πίνακες τύπου pillar για επιδαπέδια και επίτοιχη τοποθέτηση.