Μεταλλικά Ερμάρια & Οικίσκοι

  1. Αρχική
  2. Τομέας Ενέργειας
  3. Προϊόντα Ενέργειας
  4. Μεταλλικά Ερμάρια & Οικίσκοι
Μεταλλικά Ερμάρια & Οικίσκοι

Διατίθενται διάφοροι τύποι μεταλλικών πινάκων, όπως πίνακες τύπου ερμαρίου για επιδαπέδια, επίτοιχη ή χωνευτή τοποθέτηση, πίνακες τύπου πεδίου (μέσης & χαμηλής τάσης) και πίνακες τύπου pillar για επιδαπέδια και επίτοιχη τοποθέτηση. Διατίθενται επίσης, Οικίσκοι 160-2500KVA και 19” / 21” Ικριώματα.

 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΕΡΜΑΡΙΑ

 

​Τα Μεταλλικά Ερμάρια της STEELMAXenergy χαρακτηρίζονται από στιβαρότητα, άψογη αισθητική, εργονομία λόγω της  ευκολίας συνδέσεως των καλωδίων εισόδου και εξόδου, άνεση, η οποία διασφαλίζεται από την κατά 20%, τουλάχιστον, επεκτασιμότητα του πίνακα και ευελιξία στην διαστασιολόγηση· ο ζητούμενος βαθμός προστασίας (ΙΡ) και η αντοχή σε μηχανικές κρούσεις (ΙΚ) λαμβάνονται πάντοτε υπόψη.

 

ΟΙΚΙΣΚΟΙ 160-2500KVA

 

Η STEELMAXenergy έχει δώσει κατά τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερη βαρύτητα στους μεταλλικούς, από γαλβανισμένη λαμαρίνα ή panel πολυουρεθάνης, υπαίθριους Οικίσκους μέσης και χαμηλής τάσης, Οικίσκους γεννητριών, φωτοβολταϊκών και αιολικών πάρκων, βιοαερίου και βιομάζας, τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, αντιστροφέων (inverters) για τα φωτοβολταϊκά πάρκα κ.λπ.

Επιμένουμε:

  • Στην προσεγμένη κατασκευή της οροφής για να εξασφαλίζεται η πλήρης στεγανότητα εντός του οικίσκου
  • Στον ορθό σχεδιασμό  του πλαισίου του οικίσκου ώστε να επιτυγχάνεται η ασφαλής παραλαβή των φορτίων κατά την ανύψωση και μετακίνησή του
  • Στην επιλογή της κατάλληλης, αναλόγως των συνθηκών, βαφής, ούτως ώστε να θεωρείται δεδομένη η λειτουργία και η καλή εμφάνιση του Οικίσκου, ακόμη και στο πιο δύσκολο και διαβρωτικό περιβάλλον, χωρίς τις φθορές που παρατηρούνται συνήθως
  • Στην ενιαία ανάρτηση του Οικίσκου, μαζί με τον εξοπλισμό του, από σταθερά σημεία

 

19" / 21" ΙΚΡΙΩΜΑΤΑ

Κατασκευάζουμε διάφορου τύπους ικριωμάτων, όπως επιδαπέδια, επίτοιχα και ανοικτού τύπου. Υπάρχει δυνατότητα διαφοροποίησης των διατάσεων «U» σύμφωνα με τους κανονισμούς ETSI και 19''. Επίσης διατίθενται ικριώματα με ειδικές διατάξεις κλιματισμού καθώς και με τηλεφωνικούς κατανεμητές.