Ηλεκτρικοί Πίνακες

Ηλεκτρικοί Πίνακες

Στις εγκαταστάσεις της STEELMAXenergy κατασκευάζονται Ηλεκτρικοί Πίνακες Χαμηλής Τάσης σύμφωνα με τα Εθνικά και Διεθνή πρότυπα (ΕΛΟΤ , VDE, DIN , IEC) καθώς επίσης και με το εξειδικευμένο Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 61439-1. Ειδικότερα κατασκευάζονται: Πίνακες Διανομής και Φωτισμού, Πίνακες Εκκίνησης και Ελέγχου Κινητήρων, Πίνακες Αντιστάθμισης Αεργου Ισχύος, Πίνακες Εφαρμογών Κυκλωμάτων Συνεχούς Ρεύματος, Πίνακες Αυτοματισμού και Pillars.

 

Τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά των πινάκων Χαμηλής Τάσης είναι:

 

  • ονομαστική τάση μέχρι 690 V
  • ονομαστική ένταση μέχρι 6300 Α
  • βαθμός προστασίας ΙΡ 30, ΙΡ40, ΙΡ 43, ΙΡ55, ΙΡ60
  • χωνευτοί, επίτοιχοι, επιδαπέδιοι
  • εσωτερική διαμερισματοποίηση Form 1 έως και Form 4
  • αντοχή σε βραχυκύκλωμα έως και 130kA/1sec

 

Παράλληλα η STEELMAXenergy διαθέτει πιστοποιημένα και τυποποιημένα πεδία Μέσης Τάσης, επεκτάσιμα, με μειωμένες διαστάσεις για εύκολη εγκατάσταση, κατάλληλα για εσωτερική χρήση, εναρμονισμένα με το διεθνές πρότυπο IEC 62271-200 και εφοδιασμένα με διακόπτες τεχνολογίας SF6 όπως και με αυτόματους διακόπτες κενού καθώς και με πλήρεις διατάξεις ασφάλειας και εξαρτημάτων.

 

Η συνεργασία μας με κορυφαίους προμηθευτές ηλεκτρολογικού εξοπλισμού παγκοσμίως (ΑΒΒ, SCHNEIDER ELECTRIC, ΑEG, LEGRAND) εξασφαλίζει υψηλή ποιότητα και ανώτερη απόδοση σε όλα τα προϊόντα μας.