Προϊόντα Ενέργειας

  1. Αρχική
  2. Τομέας Ενέργειας
  3. Προϊόντα Ενέργειας
Προϊόντα Ενέργειας

Στην STEELMAXenergy διαθέτουμε εξειδικευμένο τμήμα Κατασκευής Ηλεκτρικών Πινάκων και εξειδικευμένο τμήμα Κατασκευής Μεταλλικών Ερμαρίων, Ικριωμάτων και Οικίσκων εξοπλισμένα με τα κατάλληλα μηχανήματα και εργαλεία για να καλύπτει όλες τις σύγχρονες ανάγκες σας.

 

Παρέχουμε υπηρεσίες κατασκευής πινάκων για κατασκευαστικές εταιρίεςεταιρίες κατασκευής μηχανημάτων και συστημάτων αυτοματισμούεργοστάσιαεταιρίες τηλεπικοινωνίεςξενοδοχεία, τράπεζες κλπ.

 

Το προσωπικό μας, που αποτελείται από μηχανικούς, σχεδιαστές και ηλεκτροτεχνίτες, διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία για την άρτια κατασκευή των πινάκων σας.

 

Με ιδιαίτερη αφοσίωση στην εξυπηρέτηση σας, η STEELMAXenergy παρέχει υπηρεσίες σχεδιασμού, προμήθειας, εγκατάστασης, και συντήρησης ηλεκτρικών πινάκων χαμηλής τάσης σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 61439-1.

   

Η συνεργασία μας με κορυφαίους προμηθευτές ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (ΑΒΒSCHNEIDER ELECTRICΑEGLEGRAND) εξασφαλίζει υψηλή ποιότητα και ανώτερη απόδοση σε όλα τα προϊόντα μας.

 

Το τμήμα Μεταλλικών Κατασκευών της STEELMAXenergy κατασκευάζει  Μεταλλικά Ερμάρια ποικίλων διαστάσεων, Ερμάρια τύπου Πεδίου και Pillar, 19” / 21” Ικριώματα, Οικίσκους 160-2500KVA, Ικριώματα Συσσωρευτών  και Ερμάρια Φορτιστών Αυτοκίνητου.