Τομέας Ενέργειας

Η STEELMAXenergy ΑΒΕΕ είναι μία από τις πλέον σύγχρονες βιομηχανικές μονάδες της χώρας μας, που δραστηριοποιείται από τις αρχές του 2010 στο χώρο της ενέργειας και των τηλεπικοινωνιών.

 

Διαθέτουμε βιομηχανικές εγκαταστάσεις 3.500 m2, με άρτια τεχνικά, ηλεκτρολογικά & ηλεκτρονικά μέσα με εξειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό και είμαστε πιστοποιημένοι σύμφωνα με το πρότυπο ποιότητας: ISO 9001 / 2015.

 

Η STEELMAXenergy αντιπροσωπεύει & υποστηρίζει στην Ελλάδα την Κύπρο και τα Βαλκάνια αλλά και κατασκευάζει ολοκληρωμένα Συστήματα Ενέργειας όπως UPS, Σταθεροποιητές Τάσης, Hλεκτροπαραγωγά Zεύγη, Συσσωρευτές Βιομηχανικών & Τηλεπικοινωνιακών εφαρμογών, Ερμάρια Συσσωρευτών, Καμπίνες και άλλα.

 

Η STEELMAXenergy διαθέτει διεύθυνση εξυπηρέτησης πελατών / υπηρεσιών με ξεχωριστά τεχνικά τμήματα για κάθε ένα από τους τομείς που δραστηριοποιείται, στελεχωμένα με εξειδικευμένο προσωπικό, καθώς και επαρκή ποσότητα ανταλλακτικών και για όλα τα είδη εξοπλισμού και μοντέλων προκειμένου να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει κάθε είδους τεχνικό πρόβλημα.

 

Παράλληλα διαθέτουμε έντεκα (11) πλήρως εξοπλισμένα Εξουσιοδοτημένα Κέντρα Υποστήριξης (ASC) σε όλη την Ελλάδα.