Τομέας Ενέργειας

  1. Αρχική
  2. Τομέας Ενέργειας

Η STEELMAXenergy ΑΒΕΕ είναι μία από τις πλέον σύγχρονες βιομηχανικές μονάδες της χώρας μας, που δραστηριοποιείται από τις αρχές του 2010 στο χώρο της ενέργειας.

 

Διαθέτουμε βιομηχανικές εγκαταστάσεις 3.500 m2, με άρτια τεχνικά, ηλεκτρολογικά & ηλεκτρονικά μέσα με εξειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό και είμαστε πιστοποιημένοι σύμφωνα με το πρότυπο ποιότητας: ISO 9001 / 2015.

 

Η STEELMAXenergy κατασκευάζει  Ηλεκτρικούς Πίνακες  καθώς και Μεταλλικά Ερμάρια, Καμπίνες και Ικριώματα Συσσωρευτών.