Πρακτικά Γ.Σ. των Μετόχων

  1. Αρχική
  2. ΕΤΑΙΡΕΙΑ
  3. Πρακτικά Γ.Σ. των Μετόχων
Πρακτικά Γ.Σ. των Μετόχων
  • ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ κ. κ. ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΕΤΑΙΡΙΑΣ με την επωνυμία «STEELMAX ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΜΕΤΑΛΛΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ΤΗΣ 27ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021.

Apps  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ