Σύντομο Ιστορικό

Home / Σύντομο Ιστορικό


Σύντομο Ιστορικό


Review

Η STEELMAXenergy A.B.E.E. αποτελεί την επιτυχημένη εξέλιξη της εταιρίας STEELMAX A.B.E.E. που δραστηριοποιείται στον χώρο των μεταλλικών κατασκευών από το 1999 και αποτελεί σήμερα μια σύγχρονη Ελληνική εταιρία, με δυναμικές και πολύπλευρες δραστηριότητες στους τομείς:

Ενέργειας
Τηλεπικοινωνιών
Μεταλλικών Κατασκευών
Κτιριακών Έργων

Με ευέλικτη οργάνωση, μοντέρνα διοίκηση, απόλυτα εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονες βιομηχανικές εγκαταστάσεις στους ιδιόκτητους χώρους της, η STEELMAXenergy επεκτείνεται συνεχώς και πρωτοστατεί στις εξελίξεις της τεχνολογίας στο χώρο της.Η STEELMAXenergy πιστοποιημένη κατά: ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 & BS OHSAS 18001:2007, ακολουθεί εξελικτική ανοδική πορεία και συνεχώς εκσυγχρονίζεται και επεκτείνεται σε νέους τομείς δράσης.

Ο υπερσύγχρονος, υψηλής τεχνολογίας εξοπλισμός των βιομηχανικών εγκαταστάσεων, η διασφάλιση ποιότητας, η αυτοματοποίηση όλων των υπηρεσιών και η άρτια οργάνωση εγγυώνται τη σταθερά υψηλή ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων και παρεχομένων υπηρεσιών της εταιρίας, κατατάσσοντας την σε μία από τις σημαντικότερες μονάδες του κλάδου της στην Ελλάδα.

Συγχρόνως η τολμηρή τιμολογιακή μας πολιτική που αποσκοπεί να κάνει προσιτά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας είναι στοιχείο πάνω στο οποίο θέλουμε να χτίζουμε σχέσεις συνεργασίας.
Θέτοντας σαν στόχο την υλοποίηση ολοκληρωμένων και συνθέτων έργων στον ευρύτερο χώρο της Ενέργειας και των Τηλεπικοινωνιών, τόσο στο Δημόσιο όσο και στον Ιδιωτικό Τομέα, ευελπιστούμε στην καθιέρωση της STEELMAXenergy σε έναν από τους σημαντικότερους Business Integrators στην Ελλάδα.