Πελάτες

Home / Πελάτες


Apps

Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες της STEELMAXenergy εκτιμώνται όλο και περισσότερο από σημαντικές ελληνικές και ευρωπαϊκές εταιρείες, με την πάροδο των ετών, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα. Ειδικότερα στους ακόλουθους τομείς:

Apps Αεροδρόμια
Apps Τράπεζες
Apps Ηλεκτρική Ενέργεια
Apps Επιχειρήσεις
Apps Νοσοκομεία
Apps Υποδομές
Apps Άμυνα
Apps Πετρελαιοειδή
Apps Σιδηρόδρομοι
Apps Malls & Υπεραγορές
Apps Τηλεπικοινωνίες
Apps Τριτογενής Τομέας