Πολιτική Ποιότητας

Home / Πολιτική Ποιότητας


Πολιτική Ποιότητας


Το ΟΡΑΜΑ της Διοίκησης της Εταιρείας STEELMAXenergy είναι η δημιουργία μιας εταιρείας, της οποίας το όνομα θα καταστεί συνώνυμο της υψηλής ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών στους τομείς της Ενέργειας, Τηλεπικοινωνιών, Θέρμανσης , Επεξεργασίας Μετάλλου και Μεταλλικών Κατασκευών .

Η Εταιρεία εφαρμόζει Συστήματα Διαχείρισης ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 & BS OHSAS 18001:2007 που αφορά :

Μελέτη, Κατασκευή, Εμπορία, Εγκατάσταση και Τεχνική Υποστήριξη Μεταλλικών Κατασκευών, Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών, Εφαρμογών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Λεβήτων.
Εμπορεία, Εγκατάσταση και Τεχνική Υποστήριξη Ενεργειακών Συστημάτων Ισχύος ( Τροφοδοτικά, Μετατροπείς Τάσης, UPS, Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη, Συσσωρευτές και Φορτιστές ).

Apps

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ μας συνίσταται:

στη χρησιμοποίηση άριστων υλικών και πρώτων υλών.
στην προσπάθεια για εκτέλεση άρτιων τεχνικά έργων.
στην ικανοποίηση των απαιτήσεων του πελάτη.
στην επίλυση τεχνικών προβλημάτων του πελάτη.
στην ελαχιστοποίηση των ατυχημάτων κατά την υλοποίηση των έργων μας.
στον έλεγχο όλων των χαρακτηριστικών των εκτελούμενων έργων.
στη δέσμευση για παροχή όλων των αναγκαίων πόρων για την τήρηση και διαρκή βελτίωση του Συστήματος Ποιότητας.

Εφαρμόζοντας τη στρατηγική μας δεσμευόμαστε στους ακόλουθους ΣΤΟΧΟΥΣ:

διαρκής αύξηση του βαθμού ικανοποίησης των πελατών μας.
βελτίωση της παραγωγικότητας.
μείωση του κόστους.
μείωση των παραπόνων των πελατών μας.
διαρκής εκπαίδευση των εργαζομένων.
διαρκής βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Συστήματος Ποιότητας.

Η Διοίκηση της STEELMAXenergy Α.Β.Ε.Ε.