Ανθρώπινο Δυναμικό

Home / Ανθρώπινο Δυναμικό


Ανθρώπινο Δυναμικό


Η STEELMAXenergy Α.Ε.Β.Ε. δεν θα ήταν σε θέση να επιτύχει τους υψηλούς στόχους της, βασιζόμενη αποκλειστικά στον σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό της. Βάζοντας μπροστά τους ανθρώπους και θεωρώντας τους εργαζόμενους ως το σημαντικότερο κεφάλαιο της, η εταιρεία επικεντρώνει την πολιτική της εργασίας στη δημιουργία ενός φιλικού και παραγωγικού εργασιακού περιβάλλοντος..

Apps

Δουλέψαμε σκληρά για να δημιουργήσουμε συνθήκες εμπιστοσύνης, όπου κάθε έργο αποτελεί ευκαιρία για συλλογική δράση και στην οποία υπερισχύει η υπευθυνότητα, η αξιοπιστία και το ομαδικό πνεύμα. Σήμερα, το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας μας αποτελείται από σαράντα (40) εσωτερικούς και είκοσι πέντε (25) εξουσιοδοτημένους επίσημους αντιπροσώπους και υπαλλήλους υπεργολάβων υπηρεσιών με μέσο όρο ηλικίας 35 ετών.

Οι μηχανικοί, οι τεχνικοί, οι πωλητές και οι υπάλληλοι της διοίκησης είναι αφοσιωμένοι στην προσφορά των υπηρεσιών τους σε όλους τους συνεργάτες της STEELMAXenergy.

AppsApps

Όλα τα στελέχη μας, οι περισσότεροι από τους οποίους κατέχουν πτυχία Πανεπιστημίου και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ή μεταπτυχιακούς τίτλους, είναι εξειδικευμένοι στον τομέα δραστηριότητάς τους και συχνά εκπαιδεύονται στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ώστε να παρακολουθούν με συνέπεια όλες τις εξελίξεις στον τομέα τους και μέσα από τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους για να αποτελέσουν την εγγύηση για την περαιτέρω ανάπτυξη της εταιρείας.

.