Υποδομές & Εξοπλισμός

Home / Υποδομές & Εξοπλισμός


Υποδομές & Εξοπλισμός


Η STEELMAXenergy Α.Β.Ε.Ε., στοχεύοντας στη συνεχή ανάπτυξή της τόσο σε τοπικό όσο και διεθνές επίπεδο, επενδύει σταθερά στην επέκταση και αναβάθμιση των υποδομών της.

Οι «ΠΡΑΣΙΝΕΣ» εγκαταστάσεις της STEELMAXenergy στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη Ρέντη, περίπου 7 χλμ. από το κέντρο της Αθήνας, βρίσκονται σε ιδιόκτητη έκταση 5.500 m 2 που καλύπτει συνολικά 4.000 m 2 με κτίριο διπλού δαπέδου, καλύπτοντας σχεδόν το 35% της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας από δύο (2) Υβριδικά συστήματα που έχουν εγκατασταθεί. Αυτές οι εγκαταστάσεις στεγάζουν όλα τα τμήματα της εταιρείας, όπως: το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης, την παραγωγή, το εμπορικό τμήμα, την υποστήριξη τη διοίκηση, καθώς και χώρους αποθήκευσης.

Apps

Η εταιρεία διαθέτει τον πλέον σύγχρονο μηχανικό, ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό που απαιτείται για την επιτυχή ολοκλήρωση των έργων που αναλαμβάνει. Αυτός ο εξοπλισμός συντηρείται σύμφωνα με τις προδιαγραφές και συνεχώς ανανεώνεται και ενισχύεται με μηχανήματα τεχνολογίας αιχμής.

Apps

Τέλος, η εταιρεία διαθέτει στόλο αυτοκινήτων με 15 ιδιόκτητα οχήματα, κατάλληλο για την αποτελεσματική εκπλήρωση όλων των μεταφορών και των ενεργειών υποστήριξης. Τα φορτηγά μας είναι πιστοποιημένα κατά ADR και είναι σε θέση για εσωτερική ή διεθνή μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων, για παρέδειγμα μπαταρίες Pb ή Ni-Cd κλπ.

Apps